یکی از مهمترین بازخوردهای تغییر موازنه سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد سال جاری طراوت سیاسی برخاسته از توده­های مردمی و رغبت همگانی به پیگیری تحولات اجتماعی - سیاسی است.