سه دلیل و فرضیه ی عمده در توجیه سیاست های رشد اقتصادی به مثابه آزمون اصلی ارزیابی عملکرد اقتصادی توسط نظره پردازان ارائه شده اند.

تحولات بین المللی و جهانی شدن اقتصاد فرصت ها، امکانات و هزینه هایی را به همراه دارند و کشورهای در حال توسعه باید تلاش کنند از فرصت ها و امکانات بین المللی بیش ترین بهره را ببرند و هزینه های آن را به حداقل برسانند.این کار مستلزم بهره‌مندی از یک استراتژی توسعۀ مناسب و مطلوب است. تدوین استراتژی توسعه مستلزم توجه به مفاهیم، دیدگاه ها و نظریات جدید توسعه است.

ویدیوها

منتشرشده در: منو

 

 

 


 

 

 

 

عاقبت ای خاک جان بخش وطن، می سازمت

بر هزاران شیوه گر ویران شوی، می سازمت

 

گاه بیلم در کف و گاهی قلم، یعنی که من

با قلم یا بیل، ای خاک وطن، می سازمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

در دوره نوین اقتصادی، کشورهای پیشرفته صنعتی و در حال توسعه سیاست­های مختلفی را در جهت حمایت از صنایع کوچک انجام دادند که هدف اصلی آنها ارتقاء سطح بهره­وری، کیفیتو قدرت رقابتی این صنایع در عرصه اقتصاد جهانی بوده است. 

مهمترین برآیند حاصل از مدیریت مناسب شهری، ایجاد تعامل سازنده و متقابل شهرداری با شهروندان است.

مهمترین برآیند حاصل از مدیریت مناسب شهری، ایجاد تعامل سازنده و متقابل شهرداری با شهروندان است. هنگامی که شهروندان به عنوان بزرگترین و ارزشمند­ترین گروه هدف در راس سیاستگذاری­های شهرداری در تمامی زمینه­ها اعم از عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و رفاهی قرار می­گیرند و فرآیندها و تعاملات اجتماعی شهر روند سریعتری به خود می­گیرد. بارور شدن این تعامل سازنده در رضایت عمومی از خدمات شهری صورت می­پذیرد و مجموعه شهرداری باید تلاش کند تا با ارائه خدمات محسوس و مطلوب، فرهنگ مشارکت اجتماعی را در توده­های مردمی رونق بخشد.

لزوم بازسازي ناوگان مديريتي و اجرايي کشور در مقاطع مختلف واضح است، اما موضوعي که از آن بسيار غافل بوده و بي‌بهره‌ايم ضرورت جدي توجه به دانش و تجربه پنهان افرادي است که پس از گذراندن سال‌ها فعاليت در بخش‌هاي مختلف مديريت و اجرايي کشور و حتي بخش‌هاي سياست‌گذاري و قانونگذاري کشور، به سادگي پس از خروج از اين جايگاه‌ها توان، تجربه و دانش آنها را بي‌هدف رها کرده

تغییر قابل انتظار رویکرد ایران در قبال کشورهای خارجی و بهبود مناسبات بین المللی در سایه تغییر بافت سیاسی و روی کار آمدن دولتی با رویه اعتدال و پرهیز از رفتار افراطی و انزوا طلبانه، سبب احیای برخی از مبانی اصولی جهان محوری، در بدنه ایدئولوژیک نظام گردیده است.

یکی از مهمترین بازخوردهای تغییر موازنه سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد سال جاری طراوت سیاسی برخاسته از توده­های مردمی و رغبت همگانی به پیگیری تحولات اجتماعی - سیاسی است.

گواهینامه ها

منتشرشده در: منو

گواهینامه ها

صفحه1 از2