برنامه زنده خونه خوبه طرح کسب و کار و تأمین مالی

طرح کسب و کار و تأمین مالی - محمدرضا انبیائی

 

 

 
طرح کسب و کار یک صفحه ای - روش های تأمین مالی - کسب و کارهای کوچک - برنامه زنده شبکه 3 - 20 اردیبهشت 96

محمدرضا انبیایی از ویژگی های افراد برای آغاز کسب و کار در برنامه زنده خونه خوبه، شبکه سوم سیما می گوید

ویژگی افراد برای آغاز کسب و کار - محمدرضا انبیائی

 
چگونه کسب و کار ایجاد کنیم - گام اول: ارزیابی ایجادکننده کسب و کار - 10 اردیبهشت 96

گفت و گوی ویژه بازاریابی ازنظر محمدرضا انبیایی در برنامه زنده خونه خوبه

شروع بازاریابی برای کسب و کارهای کوچک - شبکه 3

 

 

کسب و کارهای کوچک - گردشگری و مشکل نگاه حاکم در این حوزه در بدنه اداره کنندگان کشور - 30 فروردین 96

http://www.aparat.com/v/ThgHt

محمدرضا انبیایی از مدیریت مطلوب خانواده در سال اقتصاد مقاومتی ، تولید واشتغال در برنامه زنده تلویزیونی میگوید .

مدیریت مطلوب - محمدرضا انبیائی - شبکه 3

 
 
مدیریت مطلوب خانواده اقتصاد مقاومتی - تولید - اشتغال 14 فروردین 1396

http://www.aparat.com/v/A3aIy
 
 

کسب و کار خانگی در گفت وگوی تلویزیونی شبکه سوم سیما

برنامه خونه خوبه شبکه سوم سیما ، کسب و کارخانگی ، 15 اسفند 1395

 

             http://www.aparat.com/v/qFSfp

زیر مجموعه ها