گفت و گوی زنده تلویزیونی در مورد پدیده حذف شغل در صنعت ساختمان در شبکه سوم سیما

پدیده حذف شغل در صنعت ساختمان - محمدرضا انبیائی

 
2 خرداد 96 - حذف شغل هایی در حوزه کنترل کیفیت و بازرسی موجب کاهش کیفیت می شود ولی در کاهش قیمت ساختمان تأثیری نداشته است.

گفت و گوی ویژه تلویزیونی تحریم انتخابات و بازاریابی سیاسی در شبکه سوم سیما

تحریم انتخابات و بازاریابی سیاسی-محمدرضا انبیایی

 

 

 
٢٣ اردیبهشت ٩٦ - شبكه ٣ - گفتگوی زنده - اهمیت افزایش مشاركت مردم در انتخابات - راهبردهای بازاریابی سیاسی

طرح کسب و کار یک صفحه ای در گفت و گوی زنده تلویزیونی

طرح کسب و کار یک صفحه ای - محمدرضا انبیائی

 

 

گام دوم در ایجاد کسب و کار - طرح کسب و کار یک صفحه ای - 16 اردیبهشت ماه 1396 - شبکه 3 - کارواش های کاشمر

 

http://www.aparat.com/v/uFA2D

شاخص های استخدام در کسب و کارهای کوچک در گفت و گوی زنده تلویزیونی

شاخص های استخدام در کسب و کارهای کوچک - محمدرضا انبیائی

 
2 اردیبهشت ماه 1396 - شبکه 3 - شاخص ها و مهارت های پایه در کسب و کارهای کوچک - اشکالات در نحوه آموزش مهارت های اولیه و پایه نیروی انسانی در کشور

گفت و گوی زنده تلویزیونی در رابطه با کسب و کارهای کوچک در برنامه خونه خوبه

کسب و کارهای کوچک - محمدرضا انبیائی - شبکه 3

 

 

کسب و کارهای کوچک - بازاریابی - مشکل تربیت نیروی انسانی در ایران - 27 فروردین 96

زیر مجموعه ها